PRIMENA LED TEHNOLOGIJE U OSVETLJENJU

U skladu sa Planom i programom rada Društva za 2011.godinu 09.06.2011.godine održan je okrugli sto u maloj sali Doma inženjera i tehničara “Nikola Tesla” u ul.Kneza Miloša br. 7a sa temom “Primena led tehnologije u urbanom osvetljenju”.

Uvodno predavanje”Primena LED tehnologije u urbanom osvetljenju” održao je predsednik Srpskog komiteta za osvetljenje, prof. dr. Miomir Kostić. Održane su još dve stručne prezentacije za diskusiju: ''Istine i zablude o LED'' - Andrej Đuretić i ''Primena LED tehnologije u uličnom osvetljenju'' - Dragan Mastilović.

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE, ODRŽANOG 09.06.2011. GODINE NA TEMU „PRIMENA LED TEHNOLOGIJE U URBANOM (ULIČNOM, AMBIJENTALNOM I ARHITEKTONSKOM) OSVETLJENJU“

1. Preporučuje se upotreba LED tehnologije u dekorativnom (arhitektonskom) urbanom osvetljenju, i to na mestima na kojima male dimenzije LED svetiljki, kontrolisan svetlosni snop, mogućnost dobijanja najrazličitijih boja i mogućnost realizacije dinamičnog osvetljenja obezbeđuju postizanje adekvatnih svetlosnih efekata.

2. Preporučuje se da se u ambijentalnom osvetljenju analizira upotreba LED tehnologije, koja može da se usvoji ukoliko tehno-ekonomska analiza (koja treba da uključi potrošnju električne energije i ekonomski aspekt instalacije osvetljenja) potvrdi prednosti LED tehnologije u odnosu na konvencionalna rešenja.

3. Pošto nezavisne analize pokazuju da u ovom trenutku primena LED tehnologije u uličnom osvetljenju nije ekonomski opravdana, odluka o njenoj primeni može da se donese ukoliko tehno-ekonomska analiza (koja treba da uključi potrošnju električne energije i ekonomski aspekt instalacije osvetljenja) potvrdi prednosti LED tehnologije u odnosu na konvencionalna rešenja.

4. Preporučuje se da se LED tehnologija nabavlja samo od renomiranih proizvođača, čija je oprema atestirana u akreditovanim laboratorijama.

5. Odlučeno je da se za godinu dana ponovo održi okrugli sto DOS-a sa istom temom, kada će se preispitati napred navedeni zaključci.

SITS