OSVETLJENJE 2016 - program

Srpsko Društvo za Osvetljenje u skladu sa programom rada za 2016. godinu organizuje tradicionalno stručno savjetovanje "Osvetljenje 2016". Savetovanje će se održati na Zlataru (hotel Panorama) u periodu od 25. do 28. oktobra, 2016. godine.

PROGRAM SAVETOVANJA

Utorak, 25. oktorbar, 2016. godine

17:00 – 20:00 Prijava učesnika

Sreda, 26. oktobar, 2016. godine

10:15 – 13:15 stručni program, voditelj Anita Krivošić

Četvrtak, 27. oktobar, 2016.  godine

10:15 – 11:30 stručni program, voditelj Andrej Đuretić

18:00 – 18:30 BUCK, prezentacija
18:40 – 19:10 PHILIPS, prezentacija 
19:20 – 19:50 MINEL-SCHREDER, prezentacija  

21:30 Svečana večera

Petak, 28. oktobar, 2016. godine

Obilazak manastira Dubnica i manastrira Kozme i Damjana

Povratak sa savetovanja

Kotizacija u iznosu od 10.000,00 dinara po učesniku savetovanja uplatiti na račun 205-200060-47 Srpsko društvo za osvetljenje, Beograd, najkasnije do 16. oktobra, 2016. godine.

Napomena: Na savetovanje obavezno poneti dokaz o uplati kotizacije.

Cena smeštaja na bazi punog pansiona je 3.900,00 RSD po osobi po danu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, odnosno 4.900,00 RSD po osobi u jednokrevetnim sobama.

Do Zlatara je organizovan prevoz autobusom po ceni od 1.000,00 RSD.

Za sve dodatne inforamcije kontaktirajte Srpsko društvao za osvetljenje.

SITS