LED osvetljenje i prekidački izvori napajanja

LED osvetljenje i prekidački izvori napajanja

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Idvorski laboratorijama, drugi put organizuje seminar posvećen LED izvorima svetlosti i prekidačkim izvorima napajanja, koji će biti održan 2. oktobra 2015. godine. 

LED izvori svetlosti u poslednje vreme jesu jedan od najpopularnijih elektronskih proizvoda. Sve se više koriste zbog energetske efikasnosti i dužeg veka trajanja u poređenju sa klasičnim sijalicama i svetiljkama sa fluorescentnim cevima. Međutim, kod LED izvora svetlosti i odgovarajućih napajanja („drajvera”), kao i kod savremenih prekidačkih napajanja koja se koriste za svaki elektronski ili IT uređaj, kao što je računar, mobilni telefon, tablet itd., izuzetno su izraženi problemi elektromagnetske interferencije.

Ovaj seminar se bavi standardima, načinom otkrivanja i prevazilaženja problema navedenih proizvoda kroz prezentaciju primera iz prakse i praktične demonstracije u savremenoj laboratoriji za ispitivanje.

Sastoji se iz dva dela: u prvom delu predavači iz Instituta za standardizaciju Srbije i Idvorski laboratorija prezentuju standarde i metode kojima se ispituje elektromagnetska kompatibilnost LED izvora svetlosti i prekidačkih izvora napajanja. Drugi deo seminara je tehnički orijentisan, uz detaljna objašnjenja tokom demonstracije ispitivanja u laboratorijskim uslovima za dokazivanje usaglašenosti proizvoda i pružanje korisnih informacija koje se odnose na pojavu neželjenih elektromagnetskih smetnji i principe njihovog potiskivanja.

U skladu s tim, seminar je koncipiran tako da se prvi, teoretski deo, održava u Institutu (Stevana Brakusa 2, Banovo brdo), odakle se organizovanim prevozom odlazi na lokaciju Idvorski laboratorija (Volgina 15, Zvezdara), gde će se odvijati praktična demonstracija metoda ispitivanja proizvoda. Po završetku drugog dela seminara učesnici se vraćaju organizovanim prevozom nazad do Instituta.

Seminar je namenjen proizvođačima, distributerima, serviserima, uvoznicima i korisnicima električne i elektronske opreme ili sistema koji sadrže LED izvore svetlosti i/ili prekidačka napajanja, udruženjima proizvođača i uvoznika elektronske i električne opreme, naučnim, razvojnim i istraživačkim institucijama, kao i kontrolnim telima i inspekcijskim organima.

Predavači su stručnjaci aktivno angažovani na donošenju standarda i ispitivanju uređaja i rešavanju problema u oblasti EMC-a, i to:

Branko Gašević, samostalni savetnik u Odeljenju za elektroenergetiku u ISS-u

Saša Jorgovanović, direktor Laboratorije za EMC ispitivanje, Idvorski laboratorije

Marko Radić, vodeći inženjer za ispitivanje EMC i radio-spektra, Idvorski laboratorije

Andrijana Lazić, laboratorijski inženjer, Idvorski laboratorije

 

Naknada za učešće na seminaru iznosi 12 350,00 dinara i uključuje materijal za seminar, prevoz od ISS-a do Idvorski laboratorija i nazad, potvrdu o pohađanju seminara, užinu i osveženje za vreme pauze.

SITS