IZVEŠTAJ SA IV SEDNICE UO I NO

IV Sednica Upravnog i nadzornog odbora Srpskog društva za osvetljenje održana je 16. marta, 2017. godine u prostorijama društva, sa početkom u 17 časova.

ZAPISNIK SA IV SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE

Sednica je održana 16. marta 2017. sa početkom u 17 časova u prostorijama Društva sa sledećim Dnevnim redom:
1.  Predlog Programa rada DOS-a za 2017. godinu,
2.  Ažuriranje sajta DOS-a,
3.  Zakazivanje godišnje Skupštine DOS-a,
4.  Ostalo.

Sednici su prisustvovali: Nebojša Radovanović, Anita Krivošić, Aleksandar Tošković, Zoran Kovačević, Vojislav Babić, Margarita Cekov, Zoran Ledinski, Dragan Mastilović, Marija Mrđanov, Radovan Nikolić, Slavica Mladenović, Vladan Škerović, Ana Pecić, Sonja Mijatović, Miomir Kostić, Tatjana Marjanović.  

Opravdali su odsustvo: Dragan Vučković, Zoran Nikolić, Bojan Božić, Slobodanka Perišić, Andrej Đuretić, Branislava Đurić, Jovan Milivojević.

1.  Predlog Programa rada DOS-a za 2017. godinu
Uvodno izlaganje je podneo Predsednik Društva Nebojša Radovanović. Prvo je konstatovao da dobro napreduje uplata kolektivnih članarina.
- Za mart je planiran Skupština. 
- Za april se planira upoznavanje sa instalacijama osvetljenja na „Koridoru 11“, u organizaciji Minel–Schréder-a. Termin je između 18. i 23. aprila, najverovatnije 21. aprila. 
- Za 15. maj planira se Dan svetlosne tehnike na Beogradskom sajmu.
- Za jun se planiraju Obilasci dekorativno osvetljenih objekata u Beogradu, sa aspektom na Zaključke Okruglog stola na temu ”Primena LED tehnologije u osvetljenju.
- Za septembar se planira obilazak izvedenih radova na osvetljenju nove petlje na autoputu kod Vrčina i robne kuće IKEA-a.
- Za oktobar planira se poseta Viminacijumu.
- U novembru treba da se održi Savetovanje „Osvetljenje 2017“.
- U decembru će se radna godina završiti druženjem u pozorištu.    

2.  Ažuriranje sajta DOS-a
- Pozive i zapisnike sa sednica UO i NO postavljati na sajt Društva. Dostavljati ih Gojiću.
- Postaviti na Sajt zaključke sa Okruglog stola o LED osvetljenju.
- Obavestiti kolektivne članove da mogu svoja nekomercijalna saopštenja – koja nisu reklamni materijal, postaviti na sajt, slanjem istih na elektronsku poštu Društva. Društvo će zadežati pravo ocene da li se radi o reklami ili ne. 
- Saopštenja SKO treba da budu na sajtu.
- Profesor Kostić smatra da bi Društvo moglo analizirati tendere i sajtom bi trebalo informisati članstvo o svom mišljenju, tako da bi trebalo ponuditi taj tip usluga. Mišljenje može biti samo savetodavno i ne može biti obavezujuće, ali mora biti jasno da iza njega stoji struka.

3.  Zakazivanje godišnje Skupštine DOS-a    
Četrdesetprva (XLI) redovna godišnja Skupština Društva zakazana je za 30. mart. Problem je bila nedefinisana stručna tema. Do pisanja ovog Zapisnika dogovoren je predavač i tema: 
“Osvetljenje prema LEED v4 smernicama-prvi korisnici”
Predavač: Marko Rajič, Master ing.arh./dizajner osvetljenja
Sala, tehnička podrška i koktel su rezervisani.  

4.  Ostalo   
Kostić: Članarina za CIE nije plaćena, prikupljeno je oko 175 000 dinara, potrebno je 230 000. Kostić se obavezao da će obezbediti potrebna sredstva, ali da namerava da se povuče sa čela SKO, jer problem obezbeđivanja sredstava predstavlja za njega lično sve veći napor.
Konstatovano je da se mora naći neko rešenje, kako ne bismo ostali bez predsednika SKO i delegata u CIE.  

 

Zapisnik vodio Predsednik DOS-a
Zoran Ledinski, sr. Nebojša Radovanović, sr.

 
SITS