Godišnje savetovanje – Osvetljenje 2018

Autor T. Zoranović.

Savetovanje iz oblasti tehnike osvetljenja je najvažnija aktivnost Srpskog društva za osvetljenje koje deluje u kontinuitetu već 63 godine i okuplja oko 600 individualnih i 110 kolektivnih članova, među kojima su najprestižnije domaće i međunarodne kompanije.

Osvetljenje 2018: Energetski efikasnije osvetljenje


Tehnologija osvetljenja vrtoglavo napreduje, utoliko je korisnije da se omogući stručnoj javnosti da prati napredna dostignuća i da razmotri njihove pozitivne, ali i moguće negativne aspekte – istakao je mr Nebojša Radovanović,  dugogodišnji predsednik Srpskog društva za osvetljenje.  

Stručni skup je održan pod pokroviteljstvom EPS Distribucije, Philipsa, Minel Schredera, Bucka, Amige, Elektrovata... 

Ključna tema savetovanja „Osvetljenje 2018“ bila je povećanje  energetske efikasnosti osvetljenja, uvođenjem savremenih sistema i uređaja. Pored prelaska na LED osvetljenje, velike dodatne uštede u potrošnji električne energije moguće je ostvariti njegovim kontrolisanjem putem bežičnog upravljanja.

- Osvetljenje učestvuje sa 15 procenata u ukupnoj potrošnji električne energije u industriji, kazao je dr Dragan Vučković, profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu. On je govorio o uštedama energije koje je moguće ostvariti u zavisnosti od toga koja se vrsta osvetljenja koristi u industrijskim objektima. Razmotreno je industrijsko osvetljenje sa tri vrste izvora; metal halogenim sijalicama, fluorescentnim sijalicama i svetlećim diodama (light emittting diodes - LED sijalice). Prve dve vrste su sijalice u kojima se svetlost stvara električnim pražnjenjem unutar gasa ili pare, dok je treća vrsta sijalica poluprovodni uređaj obložen različitim materijalima od fosfora. Pored poređenja potrošnje električne energije, za isti nivo svetlosti u radnom prostoru, obavljena su merenja i poređenja harmonijske distorzije struje razmatranih izvora svetlosti. Prof Vučković je govorio o tome šta se događa sa uticajem na distributivnu mrežu u zavisnosti od izbora osvetljenja, obzirom da tržište nudi ogroman broj proizvoda. Skrenuo je pažnju da „EPS Distribucija“, u skladu sa Pravilima o radu distributivnog sistema, donetim 2017. godine, analizira uticaje na distributivnu mrežu. 

- „EPS Distribucija“  isporučuje električnu energiju određenog kvaliteta, a isto tako prati i kakav je uticaj korisnika na stanje distributivnog sistema, pa je utoliko važnije da se vodi računa o izboru osvetljenja, rekao je prof Vučković navodeći da svi zahtevi za nivoe osvetljenja i kontrolu osvetljenja u industrijskom okruženju mogu da se dostignu novom tehnologijom izvora osvetljenja – LED. Efiksnost LED-a je dosta viša od efikasnosti metal halogenih i fluoroscentnih izvora osvetljenja. Harmonijska distorzija LED drajvera nije toliko visoka kao u prošlosti, obzirom da je dosta proizvođača LED drajvera ugradilo filtere unutar uređaja. Razlika u efikasnosti bi mogla da kompenzuje početnu veliku investiciju u LED, a period otplate uloženih sredatava je manji od 5 godina. 

Uštede u potrošnji javnog osvetljenja postići će se primenom „Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca“ najavili su Zoran Kovačevića, šef Službe održavanja srednjeg i niskog napona i Marija Mladenović, glavni stručni saradnik u ovoj službi, Tehničkog centra EPS u Kragujevcu. Oni su uspostavili saradnju sa Skupštinom grada i učestvovali u izradi dela Programa koji obrađuje uštede iz oblasti javnog osvetljenja. U Program je uvrštena obimna analiza koju su pripremile kolege iz TC Kragujevac. Analiza je pokazla da su najzastupljenije živine svetiljke od 125 W, i to sa čak 53 odsto. Zbog njihove neekonomičnosti i negativnog uticaja na okolinu usled povećanog emitovanja ugljendioksida, potrebno ih je zameniti. Energetski efikasnije svetiljke će smanjiti potrošnju električne energije, smanjiti troškove godišnjeg održavanja i poboljšati svetlosne karakteristike. Da bi se to ostvarilo Skupština grada je predložila da se infrastruktura, mreža i stubovi, koji su sada osnovno sredstvo „EPS Distribucije“, predaju Gradu, kako bi mogao da ih održava. U prvoj fazi Grad bi preuzeo stubove javnog osvetljenja koji nose svetiljke, bez onih stubova koji imaju i distributivnu mrežu. EPS TC Kragujevac vrši snimanje, monteri svakodnevno popisuju izvode iz trafostanica, dužinu mreže, broj i vrstu stubova, vrstu provodnika, broj i tip sijalica – rekao je Zoran Kovačević poručujući da je to zapravo deo početnih aktivnosti neophodnih da bi se „Program energetske efikasnosti grada Kragujevca“ sproveo u delo u predviđenom periodu od 2018 do 2020. godine.

- U današnjem svetu gde veliki procenat populacije živi u urbanim sredinama zahtevi za digitalnim osvetljenjem su sve veći. Pored prelaska na LED osvetljenje, velike dodatne uštede u potrošnji električne energije moguće je ostvariti njegovim kontrolisanjem – istakao je Bogdan Lupu, predstavnik rumunskog ogranka kompanije Philips koji je predstavio nove modele interaktivnog, bežičnog osvetljenja namenjene za mala i srednja preduzeća.  

Primena kontrole osvetljenja u svetlosnim instalacijama do nedavno je podrazumevala uvođenje dodatnih instalacija, kablova, kao i poznavanje specifičnih protokola i ugradnju dodatnih uređaja. Sve je to jako podizalo cenu samog projekta, ali i njegovog kasnijeg održavanja. Stoga je uvođenje kontrole osvetljenja bilo nepristupačno za projekte malih i srednjih preduzeća, budući da su ona posebno „osetljiva“ na troškove, a praktično imaju slične zahteve kao i velike kompanije.

Zbog toga je „Philips Lighting“ razvio sistem bežičnog umrežavanja svetiljki i pratećih uređaja za kontrolu; senzora i prekidača. Primenom ovog sistema izbegavaju se svi dodatni troškovi. Svetiljke i uređaji zahtevaju samo priključenje na struju, bez dodatnog kabliranja i poznavanja protokola. Kompletna instalacija je brza i laka, bilo da se radi o  novoj instalaciji ili o zameni već postojeće. Puštanje u rad i dalja kontrola su omogućeni kroz mobilnu Interact Pro aplikaciju, kao i preko Interact Pro portala. Instalaterima je tako omogućeno brzo puštanje u rad, kontrola i održavanje kompletne instalacije. A vlasnicima je omogućeno redovno izveštavanje o stanju i potrošnji, čime sve troškove mogu da drže pod potpunom kontrolom kao i da ih planiraju unapred. 

Kriterijume kvalitetnog i efikasnog osvetljenja tunela predstavila je Ana Drndarević, rukovodilac biroa za studije i projektovanje, Minel Schredera d.o.o. Beograd. 

- Bezbedno odvijanje saobraćaja u tunelu zahteva kvalitetno osvetljenje koje će obezbediti kontinuitet u vidnim sposobnostima vozača i ublažiti probleme prilagođavanja  vida, kojim je vozač izložen prilikom ulaska u tunel, u dnevnim uslovima vožnje – navela je. Ona je predstavila ulazne parametre, neophodne za izradu rešenja osvetljenja tunela i izdvojene kriterijume kvaliteta, kao i zahteve koje je potrebno ispuniti. Prezentovala je razlike u zahtevanim vrednostima merodavnih fotometrijskih parametara, koji su definisani važećim tehničkim preporukama. Dala je osvrt na pripremu revizije Međunarodne preporuke CIE 88 za osvetljenje tunela, kojom se i neposredno bavi kao član Tehničkog Komiteta TC 4-53. Pedstavila je razlike u pristupu kategorizacije kratkih tunela, između nacionalnih standardia pojedinih Evropskih zemalja, zatim poređenje primene ovih standarda na karakterističnim primerima postojećih tunela, kao i poboljšanja koja se mogu očekivati u revidovanoj preporuci CIE 88. Najavila je i druge teme revizije, kao što su kriterijumi koji će biti definisani za osvetljenje zaustavne trake u tunelu, nova klasifikacija i zahtevi u funkciji protoka saobraćaja. Nove Međunarodne preporuke će svakako doneti poboljšanja jer će izvršiti reviziju dosadašnje, nakon njene četrnaestogodišnje primene – najavila je Drndarević.       

Sa razvojem infrastrukture javnog osvetljenja, pojavio se i neželjeni propratni efekat – zagađenje svetlošću. On je nastao usled promene prirodnog osvetljenja pod uticajem veštačkog. Ekspanzijom veštačkog osvetljenja bioritam ljudi se bitno menja, jer je dan „produžen“, a poremećaj biološkog sata dovodi do poremećaja rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Brojna naučna istraživanja jasno ukazuju da se tako povećava rizik od gojaznosti, depresije, dijabetesa i raka dojke. Na pojavu zagađenja svetlošću, pored ostalog, utiču i konstrukcione karakteristike opreme javnog osvetljenja – ukazala je Jelena Dinić Milovanović, elektroinženjer Javnog osvetljenja Beograd.

Politika Evropske Unije u oblasti zagađenja svetlošću nije obavezujuća, ali daje smernice za delovanje u različitim oblastima. „Zelena javna nabavka“ ima ključnu ulogu kao podsticaj za eko-inovacije. Naime, „zelena javna nabavka“ je proces u kojem organi javnog sektora, koji se smatraju glavnim potrošačima, traže nabavku roba, usluga i radova sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. Iako je to dobrovoljni instrument ova vrsta nabavke ima ključnu ulogu u naporima EU da postane ekonomija koja je efikasnija za resurse. Evropska komisija i brojne evropske zemlje razvile su smernice sa ekološkim kriterijumima za proizvode i usluge u procesu javnih nabavki. Izazov je da se obezbede zahtevi za zelenom kupovinom koji će biti odgovarajući između evropskih država. Tako će se obezbediti ravnopravni uslovi koji će pomoći jedinstvenom tržištu za ekološka dobra i usluge. Kriterijumi „zelene javne nabavke“ imaju za cilj postizanje dobre ravnoteže između ekoloških osobina, troškova i dostupnosti tržišta.

U dokumentu koji predstavlja kriterijume EU „zelene javne nabavke“ za oblast javnog osvetljenja i semaforsku signalizaciju, navodi se da je ključni faktor za životnu sredinu potrošnja energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte. U sekundarne uticaje se ubrajaju opasnosti nastale upotrebom određenih supstanci (žive), kao i svetlosno zagađenje. S tim u vezi primarno je promovisanje politike smanjenja energije kroz primenu LED izvora svetlosti u javnom osvetljenju i signalizaciji, budući da eliminiše blještanje i smanjuje zagađenje svetlošću. Brojne evropske zemlje su problematiku zagađenja svetlošću obradile u uvele u svoje zakonodavstvo. Jedan od osnovnih postulata zakona je da svetlost veštačkog osvetljenja ne sme biti emitovana u poluprostor iznad horizontale nivoa nad svetiljkom (prema nebu). 

Ova tema je zaokupila veliku pažnju „svetlotehničara“ pa je nakon zanimljive diskusije dogovoreno da Srpsko društvo za osvetljenje organizuje stručni forum kako bi pokrenuli inicijativu za donošenje zakona o smanjenju zagađenja svetlošću.    

Budući da savetovanje Srpskog društva za osvetljenje ima međunarodni karakter, predstavnici kompanija Opple, Buck, Elektrovat, Milnel Schreder i Philips prikazale su u okviru panel-prezentacija najznačajnije, nove projekte ostvarene u Srbiji i zemljama okruženja. „Svetlotehničari“ su tako bili u prilici da se osvedoče da su državne ustanove, škole, saobraćajnice, privredni, industrijski objekti i tržni centri u dobroj meri osvetljeni savremenim svetlosnim instalacijama. 

SITS