Izveštaj sa 47. Dana svetlosne tehnike

Sajam tehnike

I ove godine, 15. maja, u velikoj Sali hale II nivo C Beogradskog sajma tradicionalno je održan 47. ”Dan svetlosne tehnike” koju po tradiciji organizuju Srpsko društvo za osvetljenje i aktuelni donatori.

Stručnom skupu je prisustvovalo oko 150 članova Društva, a po programu su održana sledeća predavanja i saopštenja iz oblasti novih tehnologija osvetljenja:
- "Zaključci okruglog stola održanog 27. oktobra, 2016. godine na temu: Primena LED tehnologije u osvetljenju", Prof. dr Miomir Kostić, dipl. inž. el
- "Led i LED", Zoran Ledinski dipl. inž. tehn.

Svoje komercijalne prezentacije i tehničke poruke predstavili su aktuelni donatori ovogodišnjeg Dana svetlosne tehnike firme: Beogradski sajam, Elkoš Beograd, DC Energocoop Beograd, Philips Lighting Beograd ,S&R Magma doo Beograd Energoprojekt ENTEL Beograd, BUCK Beograd i Mean Well-Donji Ribnik.

SITS