Izveštaj sa 48. Dana svetlosne tehnike

48. Dan svetlosne tehnike

Оve godine, 21. maja, u velikoj Sali hale II nivo C Beogradskog sajma tradicionalno je održan 48. ”Dan svetlosne tnike” koju po tradiciji organizuju Srpsko društvo za osvetljenje i aktuelni donatori.

Stručnom skupu je prisustvovalo oko 150 članova Društva, a po programu su održana sledeća predavanja i saopštenja iz oblasti novih tehnologija osvetljenja:
- "Osvetljenje radnih prostorija: zahtevi,izbor svetiljki i verifikacija izvedenog osvetljenja"
predavač Dr Dragan Vučković sa Elektronskog fakulteta u Nišu.

Svoje komercijalne prezentacije i tehničke poruke predstavili su aktuelni donatori ovogodišnjeg Dana svetlosne tehnike:
Amiga, Kraljevo
Meteor, Beograd
ИЦ Электролуч, Rusija
 
Ostale firme koje su pomogle održavanje ovogodišnjeg Dana svetlosne tehnike su: Beogradski sajam, DC Energocoop Beograd, Philips Lиghting Beograd, S&R Magma doo Beograd, Energoprojekt ENTEL Beograd, BUCK Beograd.
 
SITS