Izveštaj sa 49. Dana svetlosne tehnike

Autor T. Zoranović.

„Dan svetlosne tehnike“ je jedinstvena prilika da privrednici koji se bave tehnologijom osvetljenja čuju raznovrsan stručni program i da prikažu svoje poslovne rezultate i novitete – poručio je mr Nebojša Radovanović, predsednik  Srpskog društva za osvetljenje, otvarajući 49. „Dan svetlosne tehnike“.
Dan svetlosne tehnike
Ova stručna manifestacija sa tradicijom dugom gotovo pola veka, održana je 21. maja u Beogradu, okviru stručnog pratećeg programa Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća.

- Uspešno se nastavlja tradicija koju smo uspostavili redovnim okupljanjem ovde na Sajmu tehnike, zahvaljujući razumevanju i podršci uprave Beogradskog sajma i domaćih komapnija koje su iz godine u godinu zainteresovane da podrže naš rad –  istakao je Radovanović. Zatim je predstavio niz aktivnosti koje će Društvo za osvetljenje tokom ove godine realizovati, u skladu sa programom rada usvojenim na godišnjoj Skupštini Društva.

„ Politika Evropske Unije u oblasti zagađenja svetlošću“  tema je sručnog rada koji je prezentovala Jelena Dinić Milovanović, elektroinženjer Javnog osvetljenja Beograd.
- Zagađenje svetlošću je nastalo kao neželjeni propratni efekat usled masovne primene veštačkog osvetljenja i razvoja infrastrukture javne rasvete. Ekspanzijom veštačkog osvetljenja bioritam ljudi se poremetio. Produžen je dnevni aktivni ritam, a to dovodi do poremećaja rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Medicinska istraživanja ukazuju da se tako povećava rizik od gojaznosti, depresije, dijabetesa i raka dojke.

Politika Evropske Unije u oblasti zagađenja svetlošću nije obavezujuća, ali daje smernice za delovanje u različitim oblastima. Kao podsticaj za eko-inovacije „Zelena javna nabavka“ ima ključnu ulogu. To  je proces u kojem organi javnog sektora, koji se smatraju glavnim potrošačima, traže nabavku roba, usluga i radova sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. U dokumentu koji predstavlja kriterijume EU „zelene javne nabavke“ za oblast javnog osvetljenja i semaforsku signalizaciju, navodi se da je ključni faktor za životnu sredinu potrošnja energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte. U sekundarne uticaje se ubrajaju opasnosti nastale upotrebom određenih supstanci (žive), kao i svetlosno zagađenje. S tim u vezi primarno je promovisanje politike smanjenja energije kroz primenu LED izvora svetlosti u javnom osvetljenju i signalizaciji, budući da eliminiše blještanje i smanjuje zagađenje svetlošću. Brojne evropske zemlje su problematiku zagađenja svetlošću obradile i uvele u svoje zakonodavstvo.

U okviru komercijalno-tehničkog programa kompanija BUCK prikazala je najnovije trendove u oblasti dekorativnog osvetljenja koje je primenila u Moskvi gde je realizovala svoj najveći i najkompleksniji projekat do sada.

Anita Krivošić je predstavila savremeni dizajn koji je kompanija Signify primenila prilikom osvetljavanja šoping mola „Nepi“ u Novom Sadu. U pitanju je trenutno najveći trgovinski kompleks u Srbiji, koji se prostire na 150.000 metara kvadratnih, gde je ugrađeno više od 8.000 svetiljki.

T. Zoranović

SITS